Category - Ngày Lễ Phật

Vào những ngày Lễ Phật nên : ăn chay ,đi chùa và làm những việc thiện. Nhất là những ngày rằm lớn như Lễ Phật Đản hay Rằm Tháng 7.
NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI