Sám Báo Hiếu Mẫu Thân – Đại Đức Thích Thiện Xuân

Đại Đức Thích Thiện Xuân https://www.youtube.com/watch?v=2Xs81HdPLNA Báo ân nghĩa trọng vô biên, Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi, Dương trần con chịu mồ côi, Hai mươi bốn thảo...

Sám Phát Nguyện Quy Y Tam Bảo – Video Có Chữ

ĐĐ : Thích Trí Thoát Tụng https://www.youtube.com/watch?v=G5_iuaGJQB0 Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn, Đã bao phen sanh tử dập dồn, Trôi...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký