Tôn Giả A Nan Đà – Đa Văn Đệ Nhất

ĐA VĂN ĐỆ NHẤT( Trích TV.Thường Chiếu) 1- NHÂN DUYÊN XUẤT GIA Đang lúc tôi cầm viết để tả lại sự tích một đời của tôn...

Tôn giả A Na Luật – Thiên Nhãn Đệ Nhất

THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT( Trích TV. Thường Chiếu) 1- TUỔI ĐỒNG NIÊN VÔ ƯU Trong kinh A-Di-Đà phần giới thiệu chúng hội vân tập, có nêu...

Tôn giả Ca Chiên Diên – Luận Nghị Đệ Nhất

LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT( Trích TV.Thường Chiếu) 1- THI TÀI DIỄN GIẢNG VỚI ANH Tại thôn Di Hầu, nước A-bàn-đề (Avanti) miền Nam Ấn, có một...

Tôn giả Đại Ca Diếp – Đầu Đà Đệ Nhất

ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT( Trích TV. Thường Chiếu) 1- DƯỚI CÂY SANH VĨ NHÂN Nếu như hai ngàn năm trăm năm trước, có người giữ gìn...

Tôn giả La Hầu La – Mật Hạnh Đệ Nhất

MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT ( Trích TV. Thường Chiếu) 1- CẬU BÉ HẠNH PHÚC Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của vương...

Tôn giả Phú Lâu Na – Thuyết Pháp Đệ Nhất

THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT( Trích TV.Thường Chiếu) 1- DANH HIỆU MÃN TỪ TỬ Làm đệ tử đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tu đạo thoát ly sanh tử...

Tôn giả Tu Bồ Đề – Giải Không Đệ Nhất

GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT(Trích TV. Thường Chiếu) 1- ĐIỀM LÀNH “KHÔNG” SANH Lời dạy của đức Phật về sự hiện hữu của vũ trụ nhân sanh...

Tôn giả Ưu Ba Ly – Trì Giới Đệ Nhất

TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT 1- XUẤT THÂN TỪ GIAI CẤP THỦ ĐÀ LA Tôn giả Ưu-ba-ly được liệt kê trong số mười vị đại đệ tử...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký