Tai hại mê tín – HT.Thích Thanh Từ

Người mê tín theo quỉ thần là tin một cách quàng xiên không có căn cứ, không có lý luận, tin bướng tin càn,...

Tu Là Hiền – HT. Thích Thanh Từ Giảng Tại TV...

Pháp Âm Tu Là Hiền - Hòa Thượng Thích Thanh Từ Giảng Năm 2008 Thiền viện Thường Chiếu. Âm Thanh thu lại nên nghe hơi nhiễu,...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 11 – HT.Thích Thanh Từ(...

ĐOẠN 31 ÂM: TRI KIẾN BẤT SANH Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý...

Gốc Của Sự Tu – HT Thích Thanh Từ

Trích "ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO BÌNH ĐẲNG TỰ DO TUYỆT ĐỐI" H.T Thiền Sư Thích Thanh Từ Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu...

Ý nghĩa Duy ngã độc tôn – HT. Thích Thanh Từ

 HT. THÍCH THANH TỪ( Thường Chiếu) Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh đức Phật mới ra đời đi...

Thái Độ Sai Lầm Của Phật Tử Hiện Nay

Quan niệm Phật như vị thần linh chỉ coi việc ban phước, giáng họa. Vì vậy, người ta không ngại gặp Phật thì cúng,...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 9 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 25: ÂM: HÓA VÔ SỞ HÓA Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị Như Lai tác thị niệm: ngã đương độ chúng sanh....

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 1 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Bản giảng này là y theo bản dịch của ngài Tam Tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, vì bản này...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký