Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 7 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 19 ÂM: PHÁP GIỚI THÔNG HÓA Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 6 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 16 ÂM: NĂNG TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG Phục thứ Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, độc tụng thử kinh, nhược vi nhân...

Ý nghĩa Duy ngã độc tôn – HT. Thích Thanh Từ

 HT. THÍCH THANH TỪ( Thường Chiếu) Ngày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh đức Phật mới ra đời đi...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 5 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 13 ÂM: NHƯ PHÁP THỌ TRÌ Nhĩ thời Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: - Thế Tôn! Đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì? Phật...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 4 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 10 ÂM: TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ Phật cáo Tu-bồ-đề: - Ư ý vân hà? Như Lai tích tại Nhiên Đăng Phật sở ư pháp hữu sở...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 2 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải  ĐOẠN 4 ÂM: DIỆU HẠNH VÔ TRỤ Phục thứ Tu-bồ-đề, Bồ-tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 1 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Bản giảng này là y theo bản dịch của ngài Tam Tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, vì bản này...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 11 – HT.Thích Thanh Từ(...

ĐOẠN 31 ÂM: TRI KIẾN BẤT SANH Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký