Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 4 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 10 ÂM: TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ Phật cáo Tu-bồ-đề: - Ư ý vân hà? Như Lai tích tại Nhiên Đăng Phật sở ư pháp hữu sở...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 3 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải  ĐOẠN 7 ÂM: VÔ ĐẮC VÔ THUYẾT Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề da? Như...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 2 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải  ĐOẠN 4 ÂM: DIỆU HẠNH VÔ TRỤ Phục thứ Tu-bồ-đề, Bồ-tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 1 – HT.Thích Thanh Từ

HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Bản giảng này là y theo bản dịch của ngài Tam Tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, vì bản này...

Thái Độ Sai Lầm Của Phật Tử Hiện Nay

Quan niệm Phật như vị thần linh chỉ coi việc ban phước, giáng họa. Vì vậy, người ta không ngại gặp Phật thì cúng,...

Gốc Của Sự Tu – HT Thích Thanh Từ

Trích "ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO BÌNH ĐẲNG TỰ DO TUYỆT ĐỐI" H.T Thiền Sư Thích Thanh Từ Mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu...

Tai hại mê tín – HT.Thích Thanh Từ

Người mê tín theo quỉ thần là tin một cách quàng xiên không có căn cứ, không có lý luận, tin bướng tin càn,...

Đôi nét về cuộc đời và sự giáo hóa của Đức...

HT Thích Nhật Quang( Thường Chiếu) Thứ nhất là về cuộc đời của đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là những...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký