Tử Vi

Coi tuổi gì, nhằm mạng gì?

tương sinh tương khắc ngũ hành
Written by Nguyễn Bảo

Tương sinh – tương khắc vận mệnh ngũ hành. Xem để biết nên làm gì…

Giáp Tý Ất Sửu mạng Kim vàng dưới biển
Bính Dần Đinh Mẹo mạng Hỏa lửa trong lò
Mậu Thìn Kỷ Tỵ mạng Mộc cây rừng lớn
Canh Ngọ Tân Mùi mạng Thổ đất đường lộ
Nhâm Thân Quý Dậu mạng Kim vàng gươm nhọn
Giáp Tuất Ất Hợi mạng Hỏa lửa trên núi
Bính Tý Đinh Sửu mạng Thủy nước dưới sông
Mậu Dần Kỷ Mẹo mạng Thổ đất đầu thành
Canh Thìn Tân Tỵ Mạng Kim vàng chưn đèn
Nhâm Ngọ Quý Mùi mạng Mộc cây dương liễu
Giáp Thân Ất Dậu mạng Thủy nước trong giếng
Bính Tuất Đinh Hợi mạng Thổ đất nóc nhà
Mậu Tý Kỷ Sửu mạng Hỏa lửa sấm chớp
Canh Dần Tân Mẹo mạng Mộc cây tòng bá
Nhâm Thìn Quý Tỵ mạng Thủy nước chảy dài
Giáp Ngọ Ất Mùi mạng Kim vàng trong cát
Bính Thân Đinh Dậu mạng Hỏa lửa dưới núi
Mậu Tuất Kỷ Hợi mạng Mộc cây đất bằng
Canh Tý Tân Sửu mạng Thổ đất vách nhà
Nhâm Dần Quý Mẹo mạng Kim vàng lá trắng
Giáp Thìn Ất Tỵ mạng Hỏa lửa ngọn đèn
Bính Ngọ Đinh Mùi mạng Thủy nước trên trời
Mậu Thân Kỷ Dậu mạng Thổ đất nền chòi
Canh Tuất Tân Hợi mạng Kim vàng đeo tay
Nhâm Tý Quý Sửu mạng Mộc cây dâu
Giáp Dần Ất Mẹo mạng Thủy nước khe lớn
Bính Thìn Đinh Tỵ mạng Thổ đất trong cát
Mậu Ngọ Kỷ Mùi mạng Hỏa lửa trên trời
Canh Thân Tân Dậu mạng Mộc cây lựu đá
Nhâm Tuất Quý Hợi mạng Thủy nước biển lớn

Xem tiếp…

 

About the author

Nguyễn Bảo

Leave a Comment