Những ngày lễ Phật trong năm

0
281

Phật giáo tuy được chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo ở các quốc gia có người theo đạo luôn được duy trì và tổ chức. Hãy cùng truyennhanqua.com điểm qua danh sách các ngày lễ Phật theo Âm lịch nhé.

những ngày lễ phật trong năm

Ngày 8/12 âm lịch : Vía Phật Thích-Ca thành đạo.

Ngày 1/1 âm lịch : Vía Đức Bồ-Tát Di Lặc.

Ngày 15/1 âm lịch: Lễ cầu an đầu năm.

Ngày 8/2 âm lịch : Vía Phật Thích-Ca xuất gia.

Ngày 15/2 âm lịch: Vía Phật Thích-Ca nhập diệt (nhập Niết Bàn).

Ngày 19/2 âm lịch : Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 21/2 âm lịch : Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Ngày 16/3 âm lịch: Vía Đức Chuẩn Đề Bồ-Tát.

Ngày 4/4 âm lịch : Vía Đức Văn-Thù Bồ-Tát.

Ngày 15/4 âm lịch: Vía Phật Thích-Ca Đản sanh (giáng sanh).

Ngày 20/4 âm lịch: Bồ-Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân.

Ngày 19/6 âm lịch : Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 13/7 âm lịch: Vía Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát.

Ngày 15/7 âm lịch: Đại Lễ Vu-Lan (rằm Trung Ngươn).

Ngày 29/7 âm lịch: Vía Đức Địa-Tạng Bồ-Tát.

Ngày 19/9 âm lịch: Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 30/9 âm lịch: Vía Đức Phật Dược-Sư.

Ngày 16/10 âm lịch: Lễ giỗ Tổ.

Ngày 17/11 âm lịch: Vía Đức Phật A-Di-Đà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây