Truyện Thời Phật

Quả ác khẩu( Chuyện Nhân Quả chọn lọc)

QUẢ BÁO KHẨU NGHIỆP
Written by Nguyễn Bảo

Mời các bạn đọc một câu chuyện liên quan đến “khẩu nghiệp”.

 

Cách đây rất lâu, vào thời Phật Ca Diếp, có một Tỳ-Kheo biết thu thúc thân( giữ giới về thân) nhưng không biết giữ gìn khẩu nghiệp, ông thường nói năng bất cẩn, buông lời phóng túng, hay lăng mạ chửi mắng các Tỳ kheo.
nghiệp ác khẩu ấy mà sau khi chết đi, ông bị đọa địa ngục; bị thiêu đốt mãi. Đến thời phật Thích Ca thì ông mãn tội địa ngục, nhưng vẫn chưa hết dư báo nên phải sinh vào làm ngạ quỷ sống dưới chân núi Kỳ-Xà-Quật gần thành Vương Xá.
Con quỷ này có thân hình rất đẹp, sáng rỡ; nhưng mặt mày thì xấu xí hệt như mặt lợn. Sáng sớm hôm đó, Đại Đức Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Phật( có thể thấy bất cứ gì mà phàm nhân không thấy tới). Rời núi Kỳ Xà Quật vào thành vương xá khất thực, đang đi trên đường thì bỗng gặp ngạ quỷ này, Mục Kiền Liên bèn đọc kệ hỏi nó:

Ngươi có thân sắc vàng chói sáng
Khiến chung quanh cũng rực rỡ lây
Phước gì được quả báo này?
Tội gì chiêu lấy mặt mày xấu xa?

Ngạ quỷ trả lời:

Tôi biết thu thúc về thân,
Nhưng lại phóng túng nói năng lỗi lầm
Kết quả thân đẹp nghìn trăm
Riêng mặt như lợn, tối sầm, xấu xa
Đều do ác khẩu mà ra
Chửi rủa, lăng mạ…không tha người nào!

Rồi quỷ buồn bã nói:
Thưa Ngài, vì lý do này mà gương mặt của tôi nhìn thê thảm vậy đó. Và nó còn nói tiếp:
Ngài đã tận mắt chứng kiến quả báo của tôi. Xin ngài hãy kể cho mọi người biết điều này để họ cẩn thận không tạo nghiệp ác về khẩu, xin nhắc họ đừng bao giờ phạm lỗi lầm giống tôi để phải mang lấy cái mặt xấu xí đáng tủi hổ!
Và con quỷ nói kệ:

Ngài đã thấy thân tôi sáng chói
Nhưng ác tâm, nói chẳng giữ gìn
Lăng mạ chửi rủa cao thinh
Giờ đây phải chịu mặt mình xấu xa
Xin ngài nhắc nhở người ta…
Nói nên cẩn thận- tránh xa lỗi lầm!

Ngài có thấy thân tôi từ cổ trở xuống mang hình người nhưng từ cổ trở lên là mặt heo? do vậy tôi xin khuyên Ngài và mọi người đừng bao giờ tạo ác nghiệp nào về lời nói! Xin đừng kết thúc đời mình bằng cái mặt gớm ghiếc như tôi! Nếu ai lỗ mãng và phạm phải những ác nghiệp về lời, chắc chắn tương lai dù được mang thân người cũng bị mặt dày xấu xa. Vì vậy tôi mong người trên thế gian: đừng tạo ác nghiệp về ngôn ngữ..”

QUẢ BÁO KHẨU NGHIỆP

 

Mục Kiền Liên từ giã con quỷ đi vào Vương xá khất thực. Dùng bữa xong, ngài trở về trình việc này lên Phật. Lúc ấy Thế Tôn đang ngồi giữa tứ chúng, liền xác nhận:
Như Lai cũng từng thấy qua con quỷ này! Và nhân đó Thế Tôn kể vô số câu chuyện liên quan đến quả báo của ác khẩukhiến người nghe đều được lợi ích, phát tâm dũng mãnh nguyện cẩn trọng giữ gìn lời.

 

Trích CHUYỆN NHÂN QUẢ CHỌN LỌC

 

About the author

Nguyễn Bảo

Leave a Comment