Tụng Kinh Phước Đức Dành Cho Phật Tử Tại Gia

0
411

KINH PHƯỚC ÐỨC 
(Maha Mangala Sutta)

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Ngài bằng một bài kệ: 
 

“Thiên và nhân thao thức 
Muốn biết về phước đức 
Để sống đời an lành 
Xin Thế Tôn chỉ dạy.” 

(và sau đây là lời đức Thế Tôn:) 

“Lánh xa kẻ xấu ác 
Thân cận thiện tri thức
Tôn kính bậc đáng kính 
Là phước đức lớn nhất

“Sống trong môi trường tốt
Nhân lành trước đã tạo
Hướng tâm theo đường chánh 
Là phước đức lớn nhất 

“Có học, có nghề hay 
Khéo hành trì giới luật 
Biết nói lời ái ngữ 
Là phước đức lớn nhất 

“Hiếu thảo với mẹ cha 
Nuôi dưỡng vợ và con 
Được hành nghề thích hợp 
Là phước đức lớn nhất 

“Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng 
Hành xử không tỳ vết 
Là phước đức lớn nhất 

“Tránh không làm điều ác 
Không say sưa nghiện ngập 
Tỉnh giác không phóng dật
Là phước đức lớn nhất 

“Biết khiêm cung lễ độ 
Tri túc và biết ơn 
Đúng thời nghe chánh pháp
Là phước đức lớn nhất 

“Nhẫn nại và hòa nhã 
Yết kiến bậc sa môn 
Dự pháp đàm học hỏi 
Là phước đức lớn nhất 

“Sống thanh tịnh,tỉnh thức 
Thấy được lý Thánh đế
Thực chứng được Niết Bàn
Là phước đức lớn nhất

“Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên, 
Là phước đức lớn nhất

“Ai sống được như thế 
Đi đâu cũng an toàn 
Tới đâu cũng vững mạnh 
Phước đức của tự thân.” 

(Thích Trí Siêu soạn 9/2015).
Kinh này thuộc Kinh Tập (Sutta Nipata) của Tiểu Bộ Kinh. Còn được dịch là Kinh Ðiềm Lành Lớn, hay Kinh Hạnh Phúc.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây